SQE 1

Máy bơm chìm có động cơ tốc độ khả biến

Cột áp tối đa
230 m
Lưu lượng tối đa
2 m³/giờ
p tối đa
15 bar
Nhiệt độ chất lỏng
0 .. 35 °C