• Máy bơm nước ngầm chìm

SQE 2

Phù hợp với:
  • Lấy nước ngầm sinh hoạt
  • Tăng áp suất nước sinh hoạt
  • Lấy nước ngầm

Máy bơm chìm có động cơ tốc độ khả biến

Cột áp tối đa
153 m
Lưu lượng tối đa
3 m³/giờ
Nhiệt độ chất lỏng
0 .. 35 °C