SQE 5

Máy bơm chìm có động cơ tốc độ khả biến

Cột áp tối đa
106 m
Lưu lượng tối đa
8 m³/giờ
p tối đa
15 bar
Nhiệt độ chất lỏng
0 .. 35 °C