• Máy bơm một tầng trong đường ống

TP (B), (I)

Phù hợp với:
 • Điều hòa không khí thương mại
 • Sưởi Thương mại
 • Commercial hot water recirculation
 • Làm mát khu vực
 • Sưởi khu vực
 • Xử lý nước uống
 • Tưới tiêu
 • Làm mát
 • Khử mặn
 • Sưởi công nghiệp
 • Phân phối Nước

Máy bơm đường ống một tầng có vỏ máy bơm làm từ đồng đỏ hoặc thép không gỉ

Cột áp tối đa
10 m
Lưu lượng tối đa
13 m³/giờ
p tối đa
16 bar
Nhiệt độ chất lỏng
-25 .. 140 °C