• Máy bơm một tầng trong đường ống

TPE3 (I)

Phù hợp với:
 • Điều hòa không khí thương mại
 • Sưởi Thương mại
 • Commercial hot water recirculation
 • Làm mát khu vực
 • Sưởi khu vực
 • Nhiên liệu sinh học
 • Làm mát
 • Khử mặn
 • Điều khiển nhiệt độ
 • Hệ thống Nồi hơi Công nghiệp
 • Sưởi công nghiệp
 • Xử lý nước uống
 • Tưới tiêu
 • Phân phối Nước

Máy bơm đường ống thép không gỉ một tầng có bộ chuyển đổi tần số

Cột áp tối đa
19 m
Lưu lượng tối đa
33 m³/giờ
p tối đa
10 bar
Nhiệt độ chất lỏng
-25 .. 120 °C