• Máy bơm một tầng trong đường ống

TPED Dòng 2000, TPE3 D

Phù hợp với:
 • Điều hòa không khí thương mại
 • Sưởi Thương mại
 • Commercial hot water recirculation
 • Làm mát khu vực
 • Sưởi khu vực
 • Xử lý nước uống
 • Tưới tiêu
 • Làm mát
 • Khử mặn
 • Sưởi công nghiệp
 • Phân phối Nước

Máy bơm đường ống một tầng hai đầu có bộ chuyển đổi tần số

Sản phẩm này có thể không được bán ở quốc gia của bạn