Unilift AP

UNILIFT AP là máy bơm nước thải loại chìm phù hợp cho việc lắp đặt tạm thời cũng như lắp đặt cố định không cần giá đỡ. Bơm UNILIFT AP phù hợp để lắp đặt trên khớp nối tự động.

Cột áp tối đa
26 m
Lưu lượng tối đa
9 l/giây
Nhiệt độ chất lỏng
0 .. 70 °C