• Máy bơm nước thải chìm

Unilift AP

Phù hợp với:
  • Nước thải thương mại
  • Nước thải sinh hoạt

Máy bơm thoát nước, nước thải và chất thải sinh hoạt

Cột áp tối đa
18 m
Lưu lượng tối đa
9 l/giây
Nhiệt độ chất lỏng
0 .. 55 °C