• Máy bơm nước thải chìm

Unilift AP35B

Phù hợp với:
  • Nước thải thương mại
  • Nước thải sinh hoạt

Grundfos UNILIFT AP35B là máy bơm chìm thép không gỉ được thiết kế để bơm chất thải (trừ chất thải nhà vệ sinh) có hạt 35 mm. Máy bơm phù hợp lắp đặt trên khớp nối tự động để dễ tiếp cận máy bơm nhằm bảo dưỡng và thực hiện mục đích khác.

Cột áp tối đa
13 m
Lưu lượng tối đa
6 l/giây
Nhiệt độ chất lỏng
0 .. 40 °C