• Máy bơm nước thải chìm

Unilift AP50B

Phù hợp với:
  • Nước thải thương mại
  • Nước thải sinh hoạt

Grunfos UNILIFT AP50B là máy bơm chìm thép không gỉ được thiết kế bơm nước thải, gồm chất thải nhà vệ sinh (nếu được phép) bằng hạt 50 mm. Máy bơm phù hợp lắp đặt trên khớp nối tự động để dễ tiếp cận máy bơm nhằm bảo dưỡng và thực hiện mục đích khác.

Cột áp tối đa
18 m
Lưu lượng tối đa
8 l/giây
Nhiệt độ chất lỏng
0 .. 40 °C