Unilift CC

UNILIFT CC là máy bơm chìm một tầng được thiết kế để bơm nước sạch, không ăn mòn và nước xám xuống đến mức nước 3 mm. Máy có ổ cắm kép, cho phép dễ dàng lắp các loại ống hiện có.

Cột áp tối đa
9 m
Lưu lượng tối đa
4 l/giây
Nhiệt độ chất lỏng
0 .. 40 °C