• Máy bơm nước thải chìm

Unilift CC, Bắc Mỹ

Phù hợp với:
  • Nước thải thương mại

Máy bơm Grundfos UNILIFT CC là máy bơm chìm một tầng được thiết kế để bơm nước sạch, nước không ăn mòn và nước thải ít bấn (xám), có khả năng bơm xuống mực nước 3 mm. Máy bơm có cửa xả ở đầu và hai bên để dễ điều chỉnh với đường ống hiện nay.

Sản phẩm này có thể không được bán ở quốc gia của bạn