• Máy bơm nước thải chìm

Unilift KP

Phù hợp với:
  • Nước thải thương mại
  • Nước thải sinh hoạt
  • Nước thải công nghiệp

Grundfos UNILIFT KP là máy bơm chìm thép không gỉ để bơm nước không ăn mòn và nước thải xám như nước xả và nước thải sinh hoạt có hạt đến 10 mm. Máy bơm có thể được sử dụng là thiết bị cầm tay hoặc lắp đặt đứng yên trong và ngoài tòa nhà.

Cột áp tối đa
10 m
Lưu lượng tối đa
4 l/giây
Nhiệt độ chất lỏng
0 .. 50 °C