Trạm bơm dâng UNO-/DUOLIFT

Uno-, Duolift là các hệ thống một và hai máy bơm phù hợp để thu gom và bơm nước thải từ các tầng hầm và hầm chứa mà nước không thể được dẫn thẳng vào cống do không có độ dốc tự nhiên.

Nhiệt độ chất lỏng
0 .. 40 °C