Hệ thống Duolift

Duolift là trạm bơm dâng loại hai máy bơm phù hợp để thu gom và loại bỏ nước thải bên trong các công trình như hầm chứa ở dưới mức cống thoát nước. Hệ thống này đi kèm với các ống để lắp ráp tại chỗ và cũng rất dễ bảo trì.

Sản phẩm này có thể không được bán ở quốc gia của bạn