• Máy bơm tuần hoàn

UP A, Máy bơm tăng áp gia đình

Phù hợp với:
  • Sưởi Thương mại
  • Tái tuần hoàn nước nóng sinh hoạt
  • Sưởi sinh hoạt
  • Hệ thống Nồi hơi Công nghiệp

Máy bơm tăng áp trong đường ống sinh hoạt

Cột áp tối đa
16.24 m
Lưu lượng tối đa
4.4 m³/giờ
p tối đa
10 bar
Nhiệt độ chất lỏng
0 .. 95 °C