• Máy bơm tuần hoàn

UP, UPS Dòng 100

Phù hợp với:
  • Sưởi Thương mại
  • Tái tuần hoàn nước nóng sinh hoạt

Máy bơm tuần hoàn điều khiển phi điện tử cho nhà ở có điều khiển tốc độ

Cột áp tối đa
13 m
Lưu lượng tối đa
14 m³/giờ
p tối đa
10 bar
Nhiệt độ chất lỏng
-25 .. 110 °C