• Máy bơm tuần hoàn

UP, UPS Dòng 100

Phù hợp với:
  • Điều hòa không khí thương mại
  • Sưởi khu vực
  • Làm mát
  • Sưởi công nghiệp

Máy bơm tuần hoàn điều khiển phi điện tử cho nhà ở có điều khiển tốc độ

Cột áp tối đa
12.66 m
Lưu lượng tối đa
14.4 m³/giờ
p tối đa
10 bar
Nhiệt độ chất lỏng
-25 .. 110 °C