Vremenske sklopke

Tajmerski prekidači se koriste za prilagođavanje i kontrolu perioda rada pumpe.