Pribor, električni

Električni pribor za Grundfos proizvode

p maks.
30 bara
Temperatura tečnosti
0 .. 120 °C