Pribor, električni

Odgovarajući za:

Dodaci

p maks.
40bara
Temperatura tečnosti
0 .. 130°C