Pribor, električni

Odgovarajući za:

Dodaci

p maks.
30 bara
Temperatura tečnosti
0 .. 120 °C