Pribor, električni

Električni pribor za Grundfos proizvode

p maks.
30 bara
Temperatura tečnosti
-30 .. 120 °C