• Pumpe sa zaštitom

BM hp 160

Odgovarajući za:

Moduli za povišenje pritiska

Temperatura tečnosti
0 .. 40 °C
Maks.visina dizanja
91.71 m
Maks. protok
245.5 m³/h