• Encapsulated pumps

BM hp 160

Odgovarajući za:

Moduli za povišenje pritiska

Temperatura tečnosti
0 .. 40°C
Maks. protok
245.5m³/h
Glava maks.
76.8m