• Inline multi stage pumps

CRNE

Odgovarajući za:
  • Protivpožarna zaštita - Komercijalni objekti
  • Pranje boca
  • Punjenje
  • Rudarstvo
  • Industrijska rješenja za protivpožarnu zaštitu
  • Vodoopskrba
  • Ponovna upotreba vode

Vertikalna, višestepena centrifugalna pumpa sa integrisanim frekvencijskim pretvaračem. Materijali pumpe koji dolaze u dodir sa tekućinom su od nehrđajućeg čelika visoke razine (EN 1.4401)

p maks.
30bara
Temperatura tečnosti
-40 .. 120°C
Maks. protok
103.4m³/h
Glava maks.
252m