• Linijske višestepene pumpe

CR, CRE, CRI, CRIE, CRN, CRNE, CRT, CRTE

Vertikalne, višestepene centrifugalne pumpe sa usisnim i ispusnim otvorima na istom nivou.

p maks.
40 bara
Temperatura tečnosti
-40 .. 150 °C
Maks.visina dizanja
487 m
Maks. protok
283 m³/h