• Linijske višestepene pumpe

CR, CRE, CRI, CRIE, CRN, CRNE, CRT, CRTE

Odgovarajući za:
  • Protivpožarna zaštita - Komercijalni objekti
  • Pranje boca
  • Punjenje
  • Rudarstvo
  • Industrijska rješenja za protivpožarnu zaštitu
  • Vodoopskrba
  • Ponovna upotreba vode
  • Dovod površinske vode

Vertikalne, višestepene centrifugalne pumpe sa usisnim i ispusnim otvorima na istom nivou.

p maks.
33 bara
Temperatura tečnosti
-40 .. 150 °C
Maks.visina dizanja
481.9 m
Maks. protok
103.4 m³/h