• Circulator pumps

MAGNA3 D

Odgovarajući za:
  • Klimatizacija u komercijalnim zgradama
  • Grijanje komercijalnih objekata
  • Centralni sistem hlađenja
  • Centralni sistem grijanja
  • Grijanje za porodične kuće
  • Hlađenje
  • Industrijsko grijanje

Udvostručite učinak ili uživajte u smanjenom vremenu ispada kod servisiranja tako što ćete dobiti redundantnost preko dvostruke pumpe koja radi bežično. Inteligentne karakteristike MAGNA3 za sve potrebe u primjeni.

p maks.
16bara
Temperatura tečnosti
-10 .. 110°C
Maks. protok
78.4m³/h
Glava maks.
18.83m