• Circulator pumps

MAGNA/UPE Serija 2000

Odgovarajući za:
  • Klimatizacija u komercijalnim zgradama
  • Grijanje komercijalnih objekata
  • Centralni sistem hlađenja
  • Centralni sistem grijanja
  • Grijanje za porodične kuće
  • Hlađenje
  • Industrijsko grijanje

Elektronski kontrolirane cirkulacijske pumpe visoke efikasnosti za komercijalne objekte

p maks.
16bara
Temperatura tečnosti
-10 .. 110°C
Maks. protok
81.31m³/h
Glava maks.
18.83m