• Cirkulacione pumpe

MAGNA/UPE Serija 2000

Odgovarajući za:
  • Klimatizacija u komercijalnim zgradama
  • Grijanje komercijalnih objekata
  • Commercial hot water recirculation
  • Centralni sistem hlađenja
  • Centralni sistem grijanja
  • Kućna recirkulacija tople vode
  • Grijanje za porodične kuće
  • Hlađenje
  • Industrijsko grijanje

Elektronski kontrolirane cirkulacijske pumpe visoke efikasnosti za komercijalne objekte

p maks.
16 bara
Temperatura tečnosti
-10 .. 110 °C
Maks.visina dizanja
19 m
Maks. protok
81 m³/h