• Cirkulacione pumpe

UPSD

Odgovarajući za:
  • Klimatizacija u komercijalnim zgradama
  • Grijanje komercijalnih objekata
  • Commercial hot water recirculation
  • Centralni sistem hlađenja
  • Centralni sistem grijanja
  • Grijanje za porodične kuće
  • Industrijsko grijanje

Cirkulacijske pumpe sa dvije glave

p maks.
10 bara
Temperatura tečnosti
-10 .. 120 °C
Maks.visina dizanja
14 m
Maks. protok
69 m³/h