Централно отопление

Абонатната енергийна система транспортира нагрята или изстудена вода от една или повече по-големи производствени централи към определен брой консуматори, свързани в затворена тръбопроводна мрежа.