Agitators

Миксери и флоумейкъри за разбъркване и поддържане на определена среда в суспензия

Максимален дебит
1450 l/s
Максимален напор
2 m
Температура на течността
0 .. 60 °C