Hydro MPC-E

Нагнетателни системи с помпи с честотни конвертори

Максимален дебит
1464 м³/ч
Максимален напор
161 m
Максимално налягане
16 bar
Температура на течността
0 .. 60 °C