Hydro MPC-S

Нагнетателни системи с Контрол ВКЛ./ИЗКЛ.

Максимален дебит
1221 м³/ч
Максимален напор
160 m
Максимално налягане
16 bar
Температура на течността
0 .. 60 °C