Conex DIA-G и DIS-G

Подходяща за:
  • Дезинфекция на обществени води
  • Обработване на питейна вода
  • Обработка на отпадъчни води

Модул за измерване на нивата на газове и предупреждение