MOG

MULTILIFT MOG е компактна подемна станция тип "всичко в едно" с дробилна помпа, предназначена за събиране и отвеждане на битови отпадни води от еднофамилни къщи. Разполага с колекторен резервоар от 93 литра.

Максимален дебит
5 l/s
Максимален напор
46 m
Температура на течността
0 .. 40 °C