NBE

Осово засмукващи близкокуплирани помпи съгласно EN 733 с MGE двигател

Продуктова информация за водна помпа (MEI)
Максимален дебит
509 м³/ч
Максимален напор
98 m
Максимално налягане
16 bar
Температура на течността
-25 .. 120 °C