Uno-/Duolift tanks

Резервоарите за Uno-, Duolift са за събиране на отпадни води за подемни станции със системи с една или две помпи, подходящи за събиране и отвеждане на отпадни води от сгради, напр. от мазета под нивото на канализацията.

Температура на течността
0 .. 40 °C