Uno-/Duolift tanks

Подходяща за:

Резервоари за събиране на отпадъчни води към подемни станции със система от една или две помпи. Подходящи за събиране и отвеждане на отпадъчни води от вътрешността на сгради, т.е. сутерени/мазета под нивото на канализацията (забележка: не са предназначени за натоварване от трафик).

Температура на течността
0 .. 40 °C