Průmyslové odpadní vody

Grundfos nabízí řešení s přidanou hodnotou v každém kroku úpravy znečištěné vody, která je nutná pro bezpečné a vyhovující vypouštění nebo pro opětovné využití vody ve vašem zařízení. Získáte nejúčinnější čištění v kombinaci s inteligentním měřením a řízením pro maximální bezpečnost a minimální prostoje.

Dimenzovat dle aplikace