AP40

Čerpadla Grundfos AP40 s jednofázovými a třífázovými 0,7 kW motory se používají k čerpání drenážní nebo odpadní vody. Vzhledem k průchodnosti částic až do velikosti 40 mm jsou čerpadla vhodná pro dopravu kapalin obsahujících větší pevné látky, vlákna i textilie.

Produkt nemusí být dostupný pro vaši zemi.