Přečerpávací systémy Unolift a Duolift

Přečerpávací systémy Unolift (s jedním čerpadlem) a Duolift (se dvěma čerpadly) jsou určeny pro sběr a čerpání odpadní vody ze suterénů a sklepů, odkud nelze vodu odvádět samospádem.

Max. dopravní výška
18 m
Max. průtok
29 m³/h
Teplota kapaliny
0 .. 40 °C