• Cirkulationspumper

ALPHA2 26-99, North America

Anvendelse:
  • Opvarmning - Erhvervsejendomme
  • Fjernvarme
  • Recirkulationsanlæg til varmt brugsvand - Private husstande
  • Opvarmning - Private husstande
  • Opvarmning - Industri

The Grundfos ALPHA2 26-99 is a medium sized, high-efficiency ECM variable speed circulator designed for a wide variety of heating and cooling applications. Features eight different operating modes including constant pressure AUTOADAPT and proportional pressure AUTOADAPT.

Produktet er muligvis ikke til salg i dit land.