Munitsipaalveevarustus

Pumbad ja juhtimissseadmed munitsipaalveevarustusele, näiteks veevärgid ja jaotusvõrgud, kaasaarvatud survetõstmine.