• Υποβρύχιες αντλίες ακάθαρτων υδάτων

DP

Κατάλληλο για:
  • Ακάθαρτα ύδατα εμπορικών κτηρίων
  • Ακάθαρτα ύδατα οικιακής χρήσης
  • Μεταφορά ακάθαρτων υδάτων

Οι Υποβρύχιες Aντλίες Αποστράγγισης Grundfos (DP) καλύπτουν μία περιοχή κινητήρα 0.9-2.6 kW. Οι αντλίες είναι εξοπλισμένες με πτερωτή ημιανοικτού τύπου πολλαπλών πτερυγίων που μπορούν να διαχειριστούν στερεά μεγέθους μέχρι και 10 mm.

Το προϊόν μπορεί να μην είναι διαθέσιμο προς πώληση στη χώρα σας