• Υποβρύχιες αντλίες ακάθαρτων υδάτων

DP

Κατάλληλο για:
  • Ακάθαρτα ύδατα εμπορικών κτηρίων
  • Ακάθαρτα ύδατα οικιακής χρήσης
  • Άντληση ορυχείων
  • Μεταφορά ακάθαρτων υδάτων

Οι Υποβρύχιες Aντλίες Αποστράγγισης Grundfos (DP) καλύπτουν μία περιοχή κινητήρα 0.9-2.6 kW. Οι αντλίες είναι εξοπλισμένες με πτερωτή ημιανοικτού τύπου πολλαπλών πτερυγίων που μπορούν να διαχειριστούν στερεά μεγέθους μέχρι και 10 mm.

Μέγ. πίεση
6 bar
Θερμοκρασία υγρού
0 .. 40 °C
Μέγ. παροχή
14 l/s
Μέγιστο μανομετρικό ύψος
25 m