Υδροληψία υπόγειων υδάτων

You require a cost-effective, reliable and energy-optimised submersible pumping solution for borehole installations. Our pumps and pump systems are optimised for the highest performance and reliability for groundwater installations.

Διαστ. Εφαρμογής