• Υποβρύχιες αντλίες ακάθαρτων υδάτων

DPK

Κατάλληλο για:
  • Ακάθαρτα ύδατα εμπορικών κτηρίων
  • Έλεγχος πλημμύρας
  • Μεταφορά ακάθαρτων υδάτων

Οι αντλίες αποστράγγισης DPK της Grundfos είναι σχεδιασμένες με μία κλειστή, ελεύθερης ροής πτερωτή ημι-ανοικτού τύπου ή Supervortex για χρήση σε πολλές κτηριακές και βιομηχανικές εφαρμογές. Η περιοχή που καλύπτουν είναι 0.75-22 kW.

Θερμοκρασία υγρού
0 .. 40 °C
Μέγ. παροχή
46 l/s
Μέγιστο μανομετρικό ύψος
59 m