• Πιεστικό συγκρότημα

Hydro MPC-F

Πιεστικά συγκροτήματα με έλεγχο μετατροπέα συχνότητας

Μέγ. πίεση
16 bar
Θερμοκρασία υγρού
0 .. 60 °C
Μέγ. παροχή
1221 m³/h
Μέγιστο μανομετρικό ύψος
160 m