• Πιεστικό συγκρότημα

Hydro Multi-E

Κατάλληλο για:
  • Στάγδην άρδευση/Άρδευση με Μικροεκτοξευτήρες
  • Frost protection
  • Άξονας
  • Επιφανειακά ύδατα για γεωργική χρήση
  • Επαγγελματική ενίσχυση πίεσης νερού
  • Τηλεψύξη
  • Τηλεθέρμανση
  • Βιομηχανική παροχή νερού
  • Διανομή νερού

Σύστημα ενίσχυσης πίεσης ενεργειακά αποδοτικό για ανύψωση καθαρού νερού. Διατίθεται με 2-4 παράλληλα συνδεδεμένες αντλίες ελεγχόμενης συχνότητας, ενσωματωμένο προηγμένο ελεγκτή και όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα

Το προϊόν μπορεί να μην είναι διαθέσιμο προς πώληση στη χώρα σας