• Πιεστικό συγκρότημα

Hydro Multi-E

Κατάλληλο για:
  • Επαγγελματική ενίσχυση πίεσης νερού
  • Τηλεψύξη
  • Τηλεθέρμανση
  • Βιομηχανική παροχή νερού
  • Βιομηχανική επεξεργασία νερού
  • Διανομή νερού
  • Στάγδην άρδευση/Άρδευση με Μικροεκτοξευτήρες
  • Frost protection
  • Άξονας
  • Επιφανειακά ύδατα για γεωργική χρήση

Σύστημα ενίσχυσης πίεσης ενεργειακά αποδοτικό για ανύψωση καθαρού νερού. Διατίθεται με 2-4 παράλληλα συνδεδεμένες αντλίες ελεγχόμενης συχνότητας, ενσωματωμένο προηγμένο ελεγκτή και όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα

Μέγ. πίεση
25 bar
Θερμοκρασία υγρού
0 .. 60 °C
Μέγ. παροχή
140 m³/h
Μέγιστο μανομετρικό ύψος
163 m