• Οριζόντιες αντλίες με διαιρούμενο κέλυφος

LS

Κατάλληλο για:
 • Κλιματισμός εμπορικών κτηρίων
 • Θέρμανση Εμπορικών Κτηρίων
 • Commercial hot water recirculation
 • Επαγγελματική ενίσχυση πίεσης νερού
 • Τηλεψύξη
 • Τηλεθέρμανση
 • Ψύξη
 • Αφαλάτωση
 • Εξόρυξη έκπλυσης
 • Βιομηχανικά συστήματα λέβητα
 • Βιομηχανική θέρμανση
 • Επεξεργασία πόσιμου νερού
 • Άρδευση
 • Υδροληψία επιφανειακών υδάτων
 • Διανομή νερού

The horizontal split case, double suction, double volute LS pump is designed for high flow, low NPSH and high efficient application.

Μέγ. παροχή
13190 m³/h
Μέγιστο μανομετρικό ύψος
191.3 m