• Υποβρύχιες αντλίες ακάθαρτων υδάτων

SE/SL 9-30 kW

Κατάλληλο για:
  • Ακάθαρτα ύδατα εμπορικών κτηρίων
  • Βιομηχανικά ακάθαρτα ύδατα
  • Έλεγχος πλημμύρας
  • Επεξεργασία ακάθαρτων υδάτων
  • Μεταφορά ακάθαρτων υδάτων

Submersible Grundfos SE/SL sewage pumps (9-30 kW) are fitted with either S-tube® or SuperVortex impeller (SLV). The free passage through the pump varies from 75-125 mm depending on size.

Θερμοκρασία υγρού
0 .. 40 °C
Μέγ. παροχή
236 l/s
Μέγιστο μανομετρικό ύψος
78 m