• Υποβρύχιες αντλίες ακάθαρτων υδάτων

SE/SL 9-30 kW

Κατάλληλο για:
  • Ακάθαρτα ύδατα εμπορικών κτηρίων
  • Βιομηχανικά ακάθαρτα ύδατα
  • Έλεγχος πλημμύρας
  • Επεξεργασία ακάθαρτων υδάτων
  • Μεταφορά ακάθαρτων υδάτων

Οι υποβρύχιες αντλίες λυμάτων Grundfos SE/SL (9-30 kW) είναι εξοπλισμένες είτε με πτερωτή τύπου S-tube® (SE1) ή με πτερωτή SuperVortex (SLV). Το ελεύθερο πέρασμα μέσα από την αντλία κυμαίνεται μεταξύ 75-125 mm ανάλογα με το μέγεθος.

Θερμοκρασία υγρού
0 .. 40 °C
Μέγ. παροχή
236 l/s
Μέγιστο μανομετρικό ύψος
78 m