• Υποβρύχιες αντλίες ακάθαρτων υδάτων

SL

Κατάλληλο για:
  • Ακάθαρτα ύδατα εμπορικών κτηρίων
  • Έλεγχος πλημμύρας
  • Βιομηχανικά ακάθαρτα ύδατα
  • Επεξεργασία ακάθαρτων υδάτων
  • Μεταφορά ακάθαρτων υδάτων

Οι υποβρύχιες αντλίες λυμάτων Grundfos SL (1.1-11 kW) είναι εξοπλισμένες είτε με πτερωτή τύπου S-tube® (SL1) ή με πτερωτή SuperVortex (SLV). Το ελεύθερο πέρασμα μέσα από την αντλία κυμαίνεται μεταξύ 50-100 mm ανάλογα με το μέγεθος.

Θερμοκρασία υγρού
0 .. 40 °C
Μέγ. παροχή
83 l/s
Μέγιστο μανομετρικό ύψος
46 m