• Υποβρύχιες αντλίες ακάθαρτων υδάτων

SL

Κατάλληλο για:
  • Ακάθαρτα ύδατα εμπορικών κτηρίων
  • Έλεγχος πλημμύρας
  • Μεταφορά ακάθαρτων υδάτων

Submersible Grundfos SL sewage pumps (1.1-11 kW) are fitted with either S-tube® (SL1) or SuperVortex impeller (SLV). The free passage through the pump varies from 50-100 mm depending on size.

Θερμοκρασία υγρού
0 .. 40 °C
Μέγ. παροχή
83.3 l/s
Μέγιστο μανομετρικό ύψος
44.7 m