• Κυκλοφορητές

UPS Series 200

Κατάλληλο για:
  • Κλιματισμός εμπορικών κτηρίων
  • Θέρμανση Εμπορικών Κτηρίων
  • Commercial hot water recirculation
  • Τηλεψύξη
  • Τηλεθέρμανση
  • Θέρμανση κατοικιών
  • Ψύξη
  • Βιομηχανικά συστήματα λέβητα
  • Βιομηχανική θέρμανση

Η σειρά Grundfos UP, UPS Series 200 αποτελείται από κυκλοφορητές μίας και τριών ταχυτήτων που είναι σχεδιασμένοι για οικιακά και εμπορικά συστήματα θέρμανσης. Οι κυκλοφορητές διατίθενται σε διάφορα υλικά γεγονός που τους καθιστά κατάλληλους για μία σειρά εφαρμογών. Οι κυκλοφορητές είναι αξιόπιστοι και δεν χρειάζονται συντήρηση.

Το προϊόν μπορεί να μην είναι διαθέσιμο για την χώρα σας