• Membranske pumpe

DMH

Pogodan za:
 • Biogorivo
 • Pranje boca
 • CIP/SIP
 • Hlađenje
 • Desalinacija
 • Luženje
 • Sistem farbanja
 • Regulacija temperature
 • Industrijski kotlovi
 • Grejanje
 • Snabdevanje vodom
 • Prečišćavanje vode
 • Otpadne vode
 • Ponovna uptreba vode
 • Tretman pijaće vode
 • Prerada otpadnih voda
 • Hemigacija i fertigacija

Membranske dozirne pumpe na hidraulični pogon sa eksternim motorom

Max. protok
1150 l/h
Temperatura tečnosti
-10 .. 90 °C
Visina max.
200 bar