Merne ćelije i senzori

Merne ćelije i senzori za vodu i gas

P max.
10 bar