• Jednostepena pumpa sa kratkom spojnicom i bočnim usisom

NB, NBE, NBE serija 2000

Pogodan za:
  • Klimatizacija u komercijalnim zgradama
  • Grejanje - komercijalne zgrade
  • Biogorivo
  • Tretman pijaće vode
  • Prerada otpadnih voda

Pumpe sa kratkom spojnicom i bočnim usisom u skladu sa EN 733

Max. protok
1398 m³/h
P max.
16 bar
Temperatura tečnosti
-25 .. 120 °C
Visina max.
176.6 m