• Jednostepena pumpa sa kratkom spojnicom i bočnim usisom

NB, NBE, NBE serija 2000

Pumpe sa kratkom spojnicom i bočnim usisom u skladu sa EN 733

Max. protok
1398 m³/h
P max.
16 bar
Temperatura tečnosti
-25 .. 120 °C
Visina max.
177 m