• Jednostepena pumpa sa kratkom spojnicom i bočnim usisom

NBG

Pogodan za:
  • Klimatizacija u komercijalnim zgradama
  • Grejanje - komercijalne zgrade
  • Recirkulacija tople vode za komercijalne svrhe
  • Povišenje pritiska - poslovne zgrade
  • Daljinsko grejanje
  • Navodnjavanje
  • Desalinacija
  • Grejanje
  • Operi i očisti
  • Distribucija vode - postrojenja za vodu

Pumpe sa kratkom spojnicom u skladu sa ISO 2858

Max. protok
1398 m³/h
P max.
25 bar
Temperatura tečnosti
-25 .. 140 °C
Visina max.
230 m